PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

In de verzekeringsmarkt, waar verzekeringsmaatschappijen sterk met elkaar concurreren, zorgt ons vertaalbureau ervoor dat communicatie in het Engels geen belemmering vormt bij het zaken doen. Als vertaalbureau hebben wij gedurende meerdere jaren deze markt van dichtbij meegemaakt. Wij hebben vertaaldiensten geleverd aan verschillende internationaal opererende verzekeraars en ondersteuning geboden aan toezichthoudende instellingen op dit gebied.

Ons vertaalwerk beslaat een breed scala aan teksten, variërend van marketing brochures, offertes en correspondentie van verzekeraars met klanten en tussenpersonen, tot zeer technische ALM studies, actuariële verslagen en pensioenreglementen. Wij hebben vertalingen verricht voor zorgverzekeraars, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en verscheidene overkoepelende organisaties. Wij zijn thuis in het taalgebruik van de gehele verzekeringsbranche.

Door de jarenlange samenwerking met verzekeringsspecialisten hebben wij, onder meer door hun feedback op onze vertalingen, inzicht verkregen in de materie. Zodra wij onduidelijkheden of inconsistenties tegenkomen in een tekst die ons ter vertaling aangeboden is, vragen wij aandacht van de opdrachtgever hiervoor.

 

Search