PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

Tot onze klanten in het rechtswezen behoren de reguliere beroepsgroepen actief in deze sector: notarissen, advocaten en juridische adviseurs. Ons vertaalwerk richt zich vooral op de zakelijke sector en bevat het vertalen van aktes van oprichitng, statuten, algemene voorwaarden, contracten, aktes van overdracht van aandelen, testamenten, vonnis (voor gebruik bijvoorbeeld in procedures in andere landen) en correspondentie verband houden met geschillen en procedures van uiteenlopende aard.

In het bijzonder zijn wij gespecialiseerd in het vertalen van documenten op het gebied van mededingingsrecht en andere gebieden van ondernemingsrecht. Wij hebben bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom mededinging en de liberalisering van diverse markten in de afgelopen 10 jaar van dichtbij kunnen meemaken. De verschillende EU richtlijnen,  verordeningen, jurisprudentie en de bijbehorende terminologie op dit gebied zijn ons goed bekend.

Ook hebben wij ervaring in het vertalen van processtukken, deskundigenverslagen en -verklaringen en andere documenten die als bewijs in rechtszaken in binnen- en buitenland worden ingebracht.

Desgewenst kunnen wij beëdigde vertalingen van documenten leveren.

Search