PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Onze vertaalpraktijk is geen vertaalbureau in de gangbare betekenis van het woord. Wij zijn geen makelaars tussen klanten en vertalers. Op ons bureau vertalen wij documenten zoveel mogelijk zelf en, waar nodig, roepen wij de assistentie in van professionele collega-vertalers, die over specifieke expertise beschikken. In die zin is ons bureau te vergelijken met een advocaten- of notariskantoor: wij zijn specialisten op taalgebied, gespecialiseerd in een aantal specifieke kennisgebieden. Meer hierover treft u aan in Ons Profiel.

Onze beroepsopvatting bepaalt uiteraard onze werkwijze, die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten:

Gerichtheid op bestendige relaties met een relatief kleine groep klanten

Zelden zijn documenten die vertaald, geredigeerd of geschreven moeten worden, losstaande teksten. Ze passen binnen een reeks documenten die rondom een bepaald doel is samengesteld en uiteindelijk binnen een breder kader van strategische doelstellingen van een organisatie. Een adviesbureau wil bijv. zijn expertise overbrengen op anderstalige klanten en ook in een andere taal zijn professionele uitstraling behouden. Bovendien moet de inhoud van de te vertalen documenten consistent zijn met de doelstelling van de organisatie.

Als vertaler, tekstschrijver of redacteur kunnen wij slechts kwaliteit leveren als wij de doelstellingen, cultuur, strategie en werkwijze van onze klanten goed begrijpen. Dit kunnen wij het beste realiseren op basis van een bestendige relatie met de klant en in nauw contact met specialisten die werkzaam zijn binnen de organisatie van de klant.

Wij kiezen ervoor om samen te werken gedurende langere tijd (in sommige gevallen langer dan 20 jaar) met een relatief kleine groep klanten die wij door en door kennen. Het komt geregeld voor dat tijdens het vertalen inconsistenties aan het licht komen binnen het document en in relatie tot andere documenten. Deze brengen wij uiteraard onder de aandacht van de klant. Zo kunnen wij, op basis van nauwe samenwerking gedurende langere tijd, een vorm van peer review aanbieden op taalgebied.

Nauwe samenwerking als taalspecialisten met specialisten op andere gebieden

De organisaties waarvoor wij werken zijn doorgaans kennis-intensieve organisaties binnen de financiële sector, in het rechtswezen en in het hoger onderwijs. Binnen die organisaties zijn het de professionals, met wie wij een intensieve samenwerkingsrelatie onderhouden. Wij treden op als hun rechterhand op taalgebied en zorgen ervoor dat zij hun professionaliteit goed in de vreemde taal kunnen overbrengen in memo's, presentaties, offertes, rapporten, brieven, overeenkomsten en tal van andere teksten.

Ons doel is om de klantgerichtheid van professionals binnen de organisaties van onze klanten te ondersteunen. Indien nodig werken wij ook 's avonds en in het weekeinde door om deadlines te halen (al heeft dit uiteraard niet onze voorkeur).

Mantelovereenkomsten

Wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid om  een mantelovereenkomst af te sluiten, waarin voorwaarden zoals tarieven, (maximum) prijzen per opdracht, het al dan niet hanteren van spoedtarief en dergelijke worden geregeld voor een bepaalde periode.

Indien er een mantelovereenkomst is afgesloten, hoeft de medewerker niet bij elke nieuwe opdracht opnieuw een offerte op te vragen en te accorderen en kan er veel sneller op situaties worden ingespeeld. Zowel de aandacht van de specialist als de onze kan dan volledig gericht zijn op de uit te voeren taak.

Oog voor kwaliteit

Als vertaalbureau hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Behalve het in de vertaling zo precies mogelijk weergeven van de brontekst, betekent kwaliteit ook, dat wij optimaal inspelen op de bedrijfsprocessen van onze klanten en deadlines halen die onze klanten soms met hun klanten hebben afgesproken. Daarnaast vertalen en lezen wij de teksten kritisch en signaleren wij fouten of inconsistenties in de brontekst.

Verder houden wij voor iedere klant een bestand bij van de terminologie die binnen de organisatie van de klant gangbaar is. Bovendien wordt iedere vertaling vergeleken met eerdere vertalingen die voor de betreffende klant zijn uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat dezelfde terminologie, formulering en dergelijke wordt gehanteerd. Zodoende heeft zowel onze klant als de klant van onze klant steeds te maken met documenten (vertalingen) van hoge kwaliteit, waarbij het taalgebruik consistent blijft. De inspanningen van onze klanten op het gebied van branding worden hierdoor uiteraard versterkt.

 

Search