Disclaimer

Op de toegang toe en gebruik van deze website van PLS Professional Language Services BV ("PLS BV") zijn de volgende bepalingen van toepassing, naast de van toepassingzijnde wettelijke bepalingen, in alle opzichten onder toepassing van onze algemene Algemene voorwaarden.

Het doel van deze website is uitsluitend het verstrekken van informatie. Deze informatie is met zorg samengesteld en is uitsluitend als informatie verstrekt. PLS BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetpagina's van derden  bereikbaar via links op deze website van PLS BV (www.vertgaler.com) en verstrekt geen garanties, impliciet of expliciet, omtrent de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op zijn website of die van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

Noch PLS BV, noch haar medewerkers of vertalers en anderen die in opdracht van PLS BV werken of anderszins mee verbonden zijn aansprakelijk voor welke directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel enige andere vormen van schade, boete of verliezen dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van, toegang verkrijgen of vertrouwen op informatie verstrekt via deze website of eventuele websites van derden waar naar verwijzen of gelinkt worden op deze website.

PLS BV is gerechtigd ten alle tijden en zonder aankondiging vooraf of achteraf de informatie gepubliceerd op deze website te veranderen of te verwijderen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie gepubliceerd op deze website.

 

Auteursrecht

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten berustend op informatie gepubliceerd op deze website (waaronder documenten, webteksten, beeldmerk en geluidsopnames) eigendom van PLS BV of zijn gepubliceerd met toestemmings van de eigenaar ervan of volgens open source licenties. Dergelijke intellectuele eigendommen mogen niet worden gebruik of gereproduceerd, in welke vorm en voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van PLS BV, behalve voor zover het reproduceren ervan het doel van het publiceren ervan dient, namelijk het verstrekken van informatie aan bezoekers van deze website.