PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Al sinds het begin van de jaren negentig vertaalt ons bureau voor banken en effectenhuizen. Het proces van voortschrijdende internationalisering en globalisering van het bankwezen hebben wij van dichtbij meegemaakt. In een tijd waarin securitisatie in Nederland nog in de kinderschoenen stond, leverden wij teksten aan internationaal opererende banken. Zo is bijvoorbeeld de prospectus van de eerste medium-term note in Nederland door ons in het Engels vertaald.

Wij vertalen voor banken algemene voorwaarden, contracten, offertes, sectoranalyses, aandelencommentaren, rapporten met betrekking tot fusies en overnames en andere financieel-juridische teksten. Ook het vertalen van correspondentie met Engelstalige (zakelijke) klanten en marketingmateriaal behoort tot onze diensten.

Uniek in onze werkwijze is de nauwe samenwerking tussen de bank en ons vertaalbureau bij de uitvoering van projecten. Wij zorgen ervoor dat de specialist van de bank kan rekenen op de vertaaldiensten van een vaste professionele vertaler, die kennis heeft van bankzaken en de terminologie van het bankwezen goed beheerst.

Wij zijn ons bewust van de noodzaak dat banken zich in de markt goed weten te profileren en streven er bij vertaalopdrachten altijd naar hun strategie op duidelijke en consistente wijze te laten doorklinken.

 

Ook DNB onderstreept het belang van heldere taal.

 

Universiteiten in Nederland worden in toenemende mate geconfronteerd met de noodzaak hun activiteiten op het gebied van internationalisering verder te intensiveren. Bij internationalisering wordt een aantal strategische doelstellingen nagestreefd:

  • het aantrekkelijker maken van een opleiding door Nederlandse studenten de mogelijkheid te bieden om onderdelen van de opleiding bij partner-instellingen in het buitenland te volgen;
  • het aantrekken van studenten uit het buitenland door opleidingen in het Engels aan te bieden;
  • het aanpassen van de inhoud van een opleiding, zodat deze een meer internationaal karakter heeft.

Bij internationale contacten en activiteiten is communicatie in het Engels onontbeerlijk. Cursus- en voorlichtingsmaterialen dienen in het Engels te worden aangeboden en ook een Engelstalige organisatorische omgeving kan hierbij niet ontbreken. Medewerkers zullen zich internationaal moeten profileren in de Engelse taal bij het geven van bijdragen aan conferenties, het publiceren van artikelen, enz.

Wij bieden ondersteuning bij het vervaardigen van Engelstalige wetenschappelijke teksten van hoog niveau. Wij werken nauw samen met academici om hun opleidingen internationaal aantrekkelijk te maken en bieden assistentie bij het presenteren van hun werk in internationale tijdschriften. Ook ondersteunen wij faculteiten bij het vertalen van websites, voorlichtingsmateriaal, onderwijs-examenreglementen en correspondentie met studenten.

 

Zoeken