PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

In toenemende mate hebben verzekeringstussenpersonen te maken met internationale klanten, zowel zakelijke als particuliere klanten. Voor tussenpersonen vertalen wij offertes en correspondentie met (potentiële) klanten omtrent een breed scala aan onderwerpen. Voor een optimale dienstverlening aan buitenlandse klanten (die vaak Engels als voertaal hebben of kiezen) is het van groot belang dat de tussenpersoon over een vertaling kan beschikken die van hoge kwaliteit is en die uitgevoerd is door een vertaler met specialistische kennis van de verzekeringsbranche. Ook dient het taalgebruik in verschillende documenten steeds consistent te zijn. Duidelijkheid en een accurate vertaling zijn bij het verstrekken van adviezen van groot belang. Daarnaast wordt de indruk die een klant van de tussenpersoon krijgt sterk beïnvloed door de kwaliteit van de brieven, offertes en andere documenten die de klant van de tussenpersoon ontvangt.

 

Tot onze klanten in het rechtswezen behoren de reguliere beroepsgroepen actief in deze sector: notarissen, advocaten en juridische adviseurs. Ons vertaalwerk richt zich vooral op de zakelijke sector en bevat het vertalen van aktes van oprichitng, statuten, algemene voorwaarden, contracten, aktes van overdracht van aandelen, testamenten, vonnis (voor gebruik bijvoorbeeld in procedures in andere landen) en correspondentie verband houden met geschillen en procedures van uiteenlopende aard.

In het bijzonder zijn wij gespecialiseerd in het vertalen van documenten op het gebied van mededingingsrecht en andere gebieden van ondernemingsrecht. Wij hebben bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom mededinging en de liberalisering van diverse markten in de afgelopen 10 jaar van dichtbij kunnen meemaken. De verschillende EU richtlijnen,  verordeningen, jurisprudentie en de bijbehorende terminologie op dit gebied zijn ons goed bekend.

Ook hebben wij ervaring in het vertalen van processtukken, deskundigenverslagen en -verklaringen en andere documenten die als bewijs in rechtszaken in binnen- en buitenland worden ingebracht.

Desgewenst kunnen wij beëdigde vertalingen van documenten leveren.

 

In voorbereiding/under construction

 

underconstruction002

Zoeken