PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Veel instellingen in het Nederlandse hoger onderwijs zijn meer en meer internationaal actief en maken dan ook veelvuldig gebruik van de diensten van onze vertalers.

Ons werk voor instellingen in het hoger onderwijs bestrijkt de volgende vijf gebieden:

  • het vertalen van bestuurlijke teksten, zoals reglementen, brieven in verband met bijv. BSO's, uitspraken van colleges van beroep voor de examens e.d.;
  • het vertalen van marketing-teksten (brochures, websites e.d.);
  • het vertalen van syllabi, overheadsheets voor docenten, tentamenopgaven, vragenlijsten in verband met kwaliteitszorg, mededelingen aan studenten, software (courseware), diploma's, diploma-supplementen e.d.;
  • het vertalen van documenten in verband met contractactiviteiten en internationalisering, zoals samenwerkingsovereenkomsten, correspondentie, offertes, documenten i.v.m. openbare aanbestedingen, sheets, cursusmaterialen enz.
  • het vertalen van wetenschappelijke artikelen, presentaties, papers e.d.

Bij het vertalen van cursusmateriaal is onze toegevoegde waarde de hoge mate van consistentie die wij trachten te realiseren tussen teksten die gebruikt worden op verschillende momenten in het onderwijsproces.  Wij zorgen ervoor dat de terminologie die gebruikt wordt in bijv. de beschrijving van een cursus op de website van een instelling overeenkomt met die in de studiegids en andere documenten. De terminologie die gebruikt wordt in een syllabus moet dezelfde zijn als die welke de docent gebruikt in tentamenopgaven en in de sheets die hij tijdens de cursus laat zien. Studenten en docenten worden zo niet geconfronteerd met onverwachte veranderingen in schrijfstijl en terminologie. Deze kunnen verwarrend zijn en moeten daarom worden vermeden.

Zoeken