PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Universiteiten in Nederland worden in toenemende mate geconfronteerd met de noodzaak hun activiteiten op het gebied van internationalisering verder te intensiveren. Bij internationalisering wordt een aantal strategische doelstellingen nagestreefd:

  • het aantrekkelijker maken van een opleiding door Nederlandse studenten de mogelijkheid te bieden om onderdelen van de opleiding bij partner-instellingen in het buitenland te volgen;
  • het aantrekken van studenten uit het buitenland door opleidingen in het Engels aan te bieden;
  • het aanpassen van de inhoud van een opleiding, zodat deze een meer internationaal karakter heeft.

Bij internationale contacten en activiteiten is communicatie in het Engels onontbeerlijk. Cursus- en voorlichtingsmaterialen dienen in het Engels te worden aangeboden en ook een Engelstalige organisatorische omgeving kan hierbij niet ontbreken. Medewerkers zullen zich internationaal moeten profileren in de Engelse taal bij het geven van bijdragen aan conferenties, het publiceren van artikelen, enz.

Wij bieden ondersteuning bij het vervaardigen van Engelstalige wetenschappelijke teksten van hoog niveau. Wij werken nauw samen met academici om hun opleidingen internationaal aantrekkelijk te maken en bieden assistentie bij het presenteren van hun werk in internationale tijdschriften. Ook ondersteunen wij faculteiten bij het vertalen van websites, voorlichtingsmateriaal, onderwijs-examenreglementen en correspondentie met studenten.

 

Zoeken