PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Al meer dan 20 jaar werkt ons bedrijf nauw samen met actuarissen in dienst van kleine en grote verzekeraars en adviesbureau's, die zowel nationaal als internationaal werken.

Wij vertalen offertes van actuarieel bureau's aan verzekeraars en pensioenfondsen, vergelijkende studies van offertes van verzekeraars aan pensioenfondsen, beoordeeld door actuarissen, correspondentie op diverse terreinen, ALM studies, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten e.d., met andere woorden het volledige scala aan documenten, dat onder verantwoordelijkheid van actuarissen wordt opgesteld voor hun (interne) klanten en andere zakelijke relaties.

Daarnaast verheugt het ons in het bijzonder gedurende vele jaren beroepsorganisaties van actuarissen te mogen ondersteunen en ook in dat verband een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van deze beroepsgroep.

Als vertalers waren wij nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de FTK. Wij hebben ook meegemaakt hoe actuarissen, als beroepsgroep, enerzijds steeds meer en breder betrokken zijn geraakt bij de ontwikkeling van flexibele beloningssystemen ('employee benefits') en anderzijds er steeds een beroep is gedaan op hun expertise op het gebied van risicobeheer.

In het huidige klimaat van ontstuimige financiële markten en met Solvency II, de ORSA en andere toetsingskaders op komst, gaat de beroepsgroep opnieuw een tijd van verandering tegemoet. Aan ons de taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, zowel in Nederland als in het buitenland, om te zorgen dat wij de terminologie en het inzicht paraat hebben om onze klanten meer dan alleen adequaat te ondersteunen.

 

Zoeken