PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Een vertaalpraktijk bestaande uit professionele vertalers, en zeker een vertaalpraktijk bestaande uit beëdigde vertalers, is te vergelijken met een advocaten-, notaris- of artsenpraktijk. Al onze vertaalopdrachten worden als strikt vertrouwelijk behandeld. Ook onze relaties met onze klanten zijn vertrouwelijk. Wij publiceren daarom geen gegevens omtrent klanten, opdrachten en vertaalde documenten  op onze website of elders, en vragen onze klanten ook niet of wij dit mogen doen.

Deze geheimhouding geldt evenzeer voor ons als voor artsen, advocaten, notarissen en andere beroepen. Het prijsgeven van informatie van of met betrekking tot klanten door beëdigde vertalers is zelfs verboden op grond van de Wet bëedigde tolken en vertalers (Wbtv).

Op verzoek sturen wij u graag voorbeeldenwaarin vermeld wordt dat de vertaling door ons is vervaardigd.

Zoeken