PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Onze vertaalbureau richt zich voornamelijk op organisaties en professoinals in de financiële sector, het rechtswezen en het hoger onderwijs. Wie echter in deze sectoren werkt heeft snel te maken met het reilen en zeilen van veel andere sectoren en bedrijven.

Banken moeten aanvragen voor leningen of verzekeringen beoordelen. In verband met investeringen voeren banken en effectenhuizen, en de beleggingsafdelingen van verzekeringsmaatschappijen, vaak diepgaande onderzoeken uit naar ontwikkelingen in bepaalde bedrijfstakken. De contracten en geschillen behandeld door juristen gaan ook over inhoudelijke zaken die van de vertaler eist dat die zich thuis maakt in veel verschillende bedrijfstakken. Overheidsonderzoeken naar bijvoorbeeld mededingingszaken eisen ook vergaande inzicht van de vertaler in de specifieke materie en ontwikkelingen van verschillende bedrijfstakken.

In de loop der jaren hebben wij kennis gemaakt met veel sectoren en een brede scala van vakgebieden die een kernrol spelen in die sectoren. Ons gerichtheid op ons zakelijke doelgroep betekent ook dat wij met kennis en inzicht documenten kunnen vertalen voor zeer diverse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken. Waar wij de kennis niet onmiddellijk in huis hebben, weten wij waar wij deze kunnen vergaren, verrichten wij het nodige onderzoek en werken wij nauw samen met specialisten binnen de organisaties van onze klanten.

Search