PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

PLS werkt met een netwerk van professionele vertalers die native-speakers zijn van de doeltaal, grondige kennis hebben van het vakgebied waarop ze vertalen en die één of meerdere universitaire opleidingen hebben gevolgd. Ruime vertaalervaring en een opleiding in de taalkunde is een minimum eis voor de vertalers met wie wij werken. Veel van onze vertalers zijn gepromoveerd en hebben zich alle vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn voor het verrichten van gespecialiseerd vertaalwerk waar onderzoek voor nodig is, zoals naar de theoretische achtergronden van teksten, teminologie en ontwikkelingen op het betreffende vakgebied.

De vertaalactiviteiten staan onder leiding van onze senior vertaler en directeur, Robert Ensor.

Robert Ensor heeft Engelse letterkunde gestudeerd aan de University of Natal (Durban, Zuid-Afrika) waar hij de Master of Arts opleiding heeft voltooid. Daarna heeft de heer Ensor zijn doctoraal Engelse taal- en letterkunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij vervolgens promoveerde op het gebied van de Engelse literatuurwetenschap. Daarna heeft de heer Ensor een Master of Business Administration opleiding voltooid aan de Britse Open University Business School.Hij heeft tevens diverse cursussen voltooid op het gebied van internationaal recht, fundamentele mensenrechten en privaatrecht. Aangezien hij veel voor actuarissen werkt volgt de heer Ensor momenteel een wetenschappelijke studie Wiskunde in het Engels als onderdeel van zijn permanente educatie programma om deze beroepsgroep beter te bedienen.

De heer Ensor heeft Engelse taal- en letterkunde, waaronder het vak 'Vertalen' gedoceerd aan de Universiteit Utrecht (1986-1990), waarna hij werkzaam is geweest als docent Bedrijfscommunicatie Engels aan de Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën (1990-1999). Tussen 1994 en 2013 is de heer Ensor verbonden gweest aan de Open University Business School als docent bedrijfsstrategie ten behoeve van de MBA opleiding. Daarnaast heeft de Ensor Engelse taalverwerving gedoceerd aan zowel de Universiteit van Amsterdam, het 'diplomatenklasje' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociale Verzekeringsbank.

De heer Ensor heeft PLS Professional Language Services BV opgericht in 1988.

 

Search