PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Wij verzorgen het vertaalwerk voor verschillende pensioenfondsen in Nederland en werken nauw samen met actuarissen, juristen en andere beroepsgroepen, die met pensioenfondsen samenwerken. Ook voor toezichthoudende instellingen op dit gebied hebben wij vertaalopdrachten uitgevoerd.

Wij hebben de combinatie van expertise in huis die hoort bij het vertalen van teksten op dit gebied. Zo vertalen wij pensioenreglementen, statuten, reglementen voor verschillende commissies, ABTN's, uitvoeringsovereenkomsten en jaarverslagen. Tot ons reguliere werk behoort verder het vertalen van verslagen van ALM studies, de beleggingsverslagen en notities die hieruit voortvloeien, notulen van bestuursvergaderingen, vergelijkingen van offertes van verzekeraars, rapporten door actuarissen en nieuwsbrieven aan leden.

Wij volgen de snelle ontwikkelingen op pensioengebied van nabij en zijn goed op de hoogte van de bijbehorende terminologie, of het nu gaat om de IAS/IFRS, de invoering van beschikbare premieregelingen of de discussie rondom aangepaste mengvormen, zoals de collectieve beschikbare pensioenregeling.

 

Search