PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Een goed vertaald CV of juridisch document maakt een overtuigende indruk op degene die het CV of juridisch document moet beoordelen. Als vertalers zijn wij ons ervan bewust dat beslissingen, die op basis van deze beoordeling worden genomen, mede afhankelijk zijn van de kwaliteit van de vertaling.

Voor particulieren vertalen wij met name testamenten, scheidingsaktes, huwelijkse voorwaarden, contracten van uiteenlopende aard, diploma's, CV's, zakelijke correspondentie, uittreksels van de GBA, wetenschappelijke artikelen en diverse andere teksten. Wij kunnen zowel reguliere als beëdigde vertalingen leveren.

In veel gevallen worden deze vertalingen gebruikt in verband met emigratie naar Engelstalige landen, studie in het buitenland of het zoeken naar werk in het buitenland.

 

Search